Stan finansów publicznych w Polsce poprawia się - informuje Komisja Europejska w opublikowanym w środę raporcie. Wskazuje, że utrzymanie poprawy ściągalności podatków jest ważne, jeśli Polska ma sfinansować zwiększone wydatki bez negatywnego wpływu na finanse.

Z szacunków KE wynika, że deficyt budżetowy w 2018 roku uległ ograniczeniu na skutek silnego wzrostu gospodarczego i poprawy ściągalności podatków. "Dług publiczny względem PKB dalej się zmniejszał i jest znacznie poniżej progu 60 proc. PKB" - informuje KE w raporcie.

Jednocześnie podkreśla się, że Polska powinna utrzymać zaobserwowaną poprawę ściągalności podatków, jeśli chce sfinansować zwiększone wydatki bez negatywnego wpływu na finanse publiczne, również w świetle oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego.