Już od 18 kwietnia podmioty administracji publicznej będą miały obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Wynika to z wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Przepisy wchodzą w życie we wszystkich krajach członkowskich i obejmą, według szacunków firmy Billentis, ponad 300 000 różnych jednostek administracji.
Rys. Różnica między fakturą ustrukturyzowaną i nieustrukturyzowaną / Media

E-Fakturowanie w Polsce wykorzystywane od wielu lat…

W Polsce już od kilkunastu lat istnieje możliwość wymiany faktur elektronicznych pomiędzy partnerami biznesowymi. Początkowo dokument taki musiał być opatrzony elektronicznym podpisem. Wzrost zainteresowania e-fakturą nastąpił po wejściu w życie Rozporządzenia Min. Finansów w 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Duża liczba podmiotów z branży handlowej, farmaceutycznej czy paliwowej zdecydowała się wówczas na wybór technologii EDI gwarantującej automatyzację procesu fakturowania z zachowaniem autentyczności pochodzenia i integralność treści.

Problem z fakturą ustrukturyzowaną

W Polsce wystawia się ponad 1,5 miliarda faktur rocznie (na świecie, według Billentis około 400 miliardów), jednak, według raportu PKPP Lewiatan, zaledwie 8-11% jest przesyłanych elektronicznie. Przy czym należy zaznaczyć, że znaczącą większość stanowią faktury nieustrukturyzowane, przykładowo w postaci pliku graficznego, które nie pozwalają na pełną automatyzację wprowadzania danych. Wchodzące w życie przepisy wprowadzają pojęcie elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie faktur w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez pracy człowieka.

Rys. Schemat wymiany dokumentów z podmiotami administracji publicznej / Media

Polska wybiera standardy OpenPEPPOL

W Polsce elektroniczne faktury będą dostarczane do podmiotów administracji publicznej poprzez platformę elektronicznego fakturowania (PEF) zgodnie ze standardami OpenPEPPOL. Są one już wykorzystywane w takich krajach jak Dania, Belgia czy Finlandia. W pierwszej kolejności należy dostosować się do zmian w zakresie fakturowania zamówień powyżej 30.000 euro - w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro przepisy obowiązują od sierpnia 2019 r.

Comarch certyfikowanym dostawcą OpenPEPPOL

Firma Comarch zapewnia podłączenie do Platformy Elektronicznego Fakturowania. „Comarch jest certyfikowanym punktem dostępu sieci Peppol, co gwarantuje naszym klientom możliwość dostarczenia faktur elektronicznych do podmiotów administracji publicznej nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich tej sieci, jak Holandia, Szwecja, Dania, a wkrótce także Niemcy. Poza tym posiadamy też możliwość dostarczenia faktur do podmiotów w krajach z indywidualnymi rozwiązaniami (np. Włochy, Francja, Rosja, Turcja czy Ukraina). Oznacza to, że nasz klient wysyła do nas faktury według formatu swojego systemu księgowego, a my dokonujemy translacji do właściwego dla danego odbiorcy w danym kraju” – mówi Łukasz Barchański, Dyrektor Konsultingu Comarch E-invoicing.
Więcej informacji na stronie www.pef.comarch.pl

Rys. Planowany schemat wymiany dokumentów w procesie realizacji zamówień publicznych / Media

Czego należy się spodziewać w przyszłości?

Obserwując inne kraje europejskie, w Polsce należy spodziewać się rozwoju cyfryzacji w następujących obszarach:
1. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych B2G W niektórych krajach, jak Francja czy Hiszpania wprowadzono obowiązek wystawiania przez wszystkie przedsiębiorstwa elektronicznych faktur ustrukturyzowanych do podmiotów administracji publicznej w zamówieniach publicznych.
2. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych B2B
Niektóre kraje, jak Włochy czy Turcja, poszły nieco dalej i wprowadziły obowiązek przesyłania e-faktur przez centralną platformę rządową nawet w transakcjach, w których nie borą udziału podmioty administracji publicznej. Dzięki temu państwo chce ograniczyć lukę VAT - zgodnie z “Study and Reports on the VAT Gap in the EU - 28 Member States: 2018 Final Report” Włochy mają największą lukę VAT wśród państw członkowskich. W 2016 r. różnica między oczekiwanym dochodem z VAT a faktycznymi wpływami wyniosła 35 mld EUR.
3. Rozszerzenie cyfryzacji na kolejne procesy
Kolejnym krokiem zmierzającym do automatyzacji innych procesów realizacji zamówień, podobnie jak w innych krajach, będzie wprowadzenie wymiany innych ustrukturyzowanych dokumentów (zamówienia, awizo dostawy czy potwierdzenie odbioru).
Autor:
Bartłomiej Wójtowicz
Product Manager, Comarch E-Invoicing