Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna - poinformowała KNF w środowym komunikacie.

W myśl komunikatu było to pierwsze posiedzenie Komisji - od nowego roku obowiązuje bowiem ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru, na podstawie której Urząd KNF zmienił swój status, stając się państwową osobę prawną.

Komisja na tym pierwszym posiedzeniu jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

W myśl komunikatu bank ten spełnia wymogi zawarte w prawie bankowym: jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności; zgromadził w całości kapitał założycielski; dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej; spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Komunikat przypomina, że w dniu 16 stycznia 2018 r. KNF wydała zezwolenie na utworzenie ING Banku Hipotecznego SA, zatwierdzając jednocześnie statut oraz skład pierwszego zarządu.

"KNF stwierdziła, że ING Bank Hipoteczny SA spełnia wymogi określone w art. 36 ust 3 ustawy Prawo bankowe, wobec czego nie zachodzą przesłanki, które nie pozwalałyby udzielić zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ten bank" - głosi komunikat.