Agencja S&P Global Ratings obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych Polski na 2018 r. do 0,9 proc. PKB z 2,0 proc. - wynika z porównania prognoz agencji z raportu datowanego na 11 października z poprzednio dostępnymi projekcjami z lipca.

S&P podwyższyła jednocześnie szacunki salda pierwotnego gg na 2018 r. do +0,9 proc. PKB z -0,2 proc. PKB. W dół zrewidowano z kolei ścieżkę długu publicznego.

Najnowszy raport nie zawiera uzasadnienia dla rewizji i obejmuje jedynie prognozy na 2018 r.

Poniżej zestawienie szacunków S&P dla wybranych wskaźników makroekonomicznych Polski (o ile nie wskazano inaczej dane w proc.).

Reklama
Prognozy z: X '18 | VII '18
Prognozy na: 2018 | 2018 2019 2020 2021
|
PKB per capita (tys. USD) 15,4 | 15,4 15,5 15,9 16,5
Realny wzrost PKB 4,8 | 4,7 3,5 3,0 3,0
Realny wzrost PKB per capita 4,8 | 4,7 3,5 3,0 3,0
Deficyt gg/PKB 0,9 | 2,0 2,5 2,5 2,5
Saldo pierwotne gg/PKB 1,0 | -0,2 -0,6 -0,5 -0,5
Dług publ./PKB (brutto) 48,3 | 49,4 49,2 49,3 49,3
Dług publ./PKB (netto) 45,5 | 46,6 46,6 46,8 46,9
CPI (średniorocznie) 2,1 | 1,7 2,5 2,5 2,5
Realny wzrost inwestycji 6,5 | 6,5 4,5 4,0 4,0
FDI netto/PKB 0,5 | 0,5 0,5 0,5 1,0
Oszczędności/PKB 19,7 | 19,3 18,6 18,5 18,7
Deficyt obrotów bieżących/PKB 0,7 | 1,2 2,5 2,9 3,1
Deficyt handlowy/PKB 0,9 | 1,3 2,3 2,7 3,1
USD/PLN na koniec roku 3,8 | 3,8 3,9 4,0 4,0

Frank Gill, główny analityk agencji S&P Global Ratings na Polskę, powiedział w kwietniu PAP Biznes, iż ówczesne prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych S&P dla Polski są zbieżne z wyższym ratingiem.

Urzeczywistnienie się prognoz agencji, jak również redukcja zadłużenia kraju w ujęciu nominalnym mogłyby skutkować podwyżką oceny kredytowej - dodał wtedy.

Na piątek agencje S&P oraz Fitch zaplanowały przegląd ratingu Polski.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's). Perspektywy obu ocen są stabilne.

Agencja S&P ocenia Polskę na poziomie "BBB+", dwa poziomy w dół względem Moody's, z perspektywą pozytywną.