Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł we wrześniu 2018 r. o 0,5 punkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W analizie dodano, że w najbliższym czasie może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnie odnotowywanym poziomie lub nawet niewielkiego jej wzrostu.

BIEC podaje, że był to już szósty z rzędu miesiąc, kiedy odnotowano wzrost wartości wskaźnika, przy czym od dwóch miesięcy wskaźnik rośnie coraz wolniej.

"W ubiegłym roku w analogicznym okresie również doszło do wzrostu wartości wskaźnika, jednak skala zmian była mniejsza, a wzrost trwał krócej. W ujęciu absolutnym wskaźnik niemalże zrównał się wartością z połowy 2008 roku, kiedy to odnotowano ostatnie lokalne minimum stopy bezrobocia" - napisano w komentarzu.

"Braki siły roboczej oraz silne niedopasowanie podaży i popytu na rynku pracy, a także czynniki o charakterze cyklicznym pozwalają przypuszczać, iż w gospodarce wyczerpują się możliwości dalszego spadku bezrobocia rejestrowanego, a w najbliższym czasie można spodziewać się stabilizacji stopy bezrobocia na obecnie odnotowywanym poziomie lub nawet niewielki jej wzrost" - dodano.