Perspektywa polskiego systemu bankowego pozostaje stabilna - poinformowała w raporcie agencja ratingowa Moody's.

Moody's oczekuje, że silna gospodarka kraju będzie wspierać popyt na usługi bankowe, jak również wpłynie na poprawę jakości udzielanych kredytów.

Agencja ocenia, że rozwój akcji kredytowej będzie nadal rósł z powodu wzrostu krajowej konsumpcji i inwestycji.

Kapitały polskich banków także mają pozostać silne, będą wspierane przez zrównoważony wzrost kredytów i wyższe zyski, a wypłaty dywidend powinny pozostać umiarkowane.

Agencja ocenia, że rentowność sektora ulegnie niewielkiej poprawie, wraz z wzrostem marży odsetkowej netto oraz skupieniu się banków na kredytach o wyższej marżowości dla konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpisy powinny z kolei pozostać niskie ze względu na korzystne warunki środowisko gospodarcze.