Zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa obecnie nie wpływają na napływ inwestycji zagranicznych ani na kondycję polskiej gospodarki - powiedział PAP Biznes Heiko Peters, główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę.

„Widzimy zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa, ale patrząc na dane o napływie inwestycji zagranicznych, czy na gospodarkę, nie widzimy większych negatywnych efektów. To kwestia bardziej średnioterminowa” - powiedział.

Zdaniem analityka, obecnie dobra sytuacja fiskalna w Polsce wynika głównie z czynników cyklicznych.

"Relatywnie dobre wskaźniki fiskalne mają głównie naturę cykliczną. Widać to w równowadze strukturalnej. Po wyłączeniu czynników cyklicznych deficyt strukturalny wynosi ok. 2 proc. PKB, co jest jednym ze słabszych wyników w EŚW" - powiedział.

"Patrząc w przyszłość, wydatki na cele socjalne oraz obniżenie wieku emerytalnego będą wywierać presję na stronę wydatkową. W pewnym momencie w przyszłości, biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne, zaistnieje potrzeba podjęcia działań korekcyjnych, w tym reformy wieku emerytalnego i systemu socjalnego" - dodał.