Bank Japonii utrzymał stopę procentową na poziomie: -0,1 proc.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg, łącznie 51, spodziewali się właśnie takiej reakcji BoJ. Bank wprowadził ujemną stopę procentową w styczniu 2016 roku.

Bank utrzymał w środę bez zmian też inny benchmark - target rentowności 10-let. JGB na poziomie ok. 0,0 proc.

BoJ zachował swój forward guidance dla stóp procentowych bez zmian.

Analitycy oceniają, że "pod gubernatorstwem" Haruhiko Kurody Bank Japonii utrzyma obecne nastawienie w swojej polityce monetarnej do 2020 roku. Dodają, że BoJ będzie musiał stawić czoła kolejnym wyzwaniom starając się podtrzymać wzrost gospodarczy w Japonii i zbliżyć inflację do 2 proc. Ryzyka krótkoterminowe obejmują: wrześniowe trzęsienie ziemi na Hokkaido, tajfuny i rekordową falę upałów. Wszystko to może zaważyć na wyniku PKB w III kwartale.