W 2017 r. Polska miała 2,5 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym towarami, wobec nadwyżki w wysokości 17 mld zł rok wcześniej - poinformował w piątek w ostatecznych danych GUS. Od wejścia Polski do UE największym naszym partnerem handlowym są Niemcy.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2017 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 882,6 mld zł w eksporcie oraz 880,1 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,5 mld zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosło 17,0 mld zł. W porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 9,8 proc., a import o 11,9 proc." - napisano w komunikacie GUS.

Urząd podał, że eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 231,6 mld dol., a import 231,0 mld dol. (wzrost odpowiednio o 12,9 proc. i o 15,1 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,6 mld dol. (w analogicznym okresie 2016 roku 4,4 mld dol).

"Eksport wyrażony w euro wyniósł 206,6 mld euro, a import 206,1 mld euro (wzrost w eksporcie o 11,8 proc., a w imporcie o 13,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 0,5 mld euro wobec 3,9 mld euro w analogicznym okresie 2016 roku" - czytamy w komunikacie urzędu statystycznego.

GUS zwrócił uwagę, że dodatnie saldo w handlu zagranicznym notujemy od 2015 r. Wskazał też na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych, na co wpływ miały duże obroty z UE.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. (w tym UE 80,0 proc.), a w imporcie – 67,7 proc. (w tym UE 60,4 proc.), wobec odpowiednio 86,3% (w tym UE 79,8 proc.) i 68,2 proc. (w tym UE 61,2 proc.) w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,5 proc. i 7,2 proc. w 2016 r." - podano.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 147,5 mld zł (minus 38,7 mld dol., minus 34,5 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18,6 mld zł (minus 4,9mld dol., minus 4,3 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 168,6 mld zł (44,2 mld dol., 39,4 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 175,1 mld zł (45,8 mld dol., 41,0 mld euro). W tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 175,1 mld zł (45,8 mld dol., 41,0 mld euro).

Zgodnie z informacją GUS, w 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie w 2017 r., tak jak w analogicznych okresie 2016 r., stanowiły 66,3 proc., a importu ogółem – 65,7 proc. (wobec 66,2 proc. w 2016 r.).

"Od wejścia Polski do UE największym naszym partnerem handlowym, w eksporcie, jak i imporcie są Niemcy" - podkreślił GUS. Z danych urzędu wynika, że w 2017 r. udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z 2016 r. o 0,1 p. proc. i wyniósł 27,5 proc., a w imporcie obniżył się o 0,2 p. proc i stanowił 23,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 39,0 mld zł (10,2 mld dol., 9,1 mld euro) wobec 36,8 mld zł (9,4 mld dol., 8,4 mld dol.) w 2016 r.

"Udział Rosji w imporcie wzrósł w porównaniu z 2016 r. o 0,6 p. proc. i stanowił 6,4 proc." - dodano.

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 672,6 mld zł, w tym z UE – 631,8 mld zł, wobec odpowiednio 605,9 mld zł, w tym z UE570,2 mld zł w porównaniu z 2016 roku.

"Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki w stosunku do importu według kraju pochodzenia był większy o 4,9 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,2 p. proc., a Belgii o 1,1 p. proc." - napisano. "Import z Chin według kraju wysyłki w stosunku do importu według kraju pochodzenia był mniejszy o 4,7 p. proc." - zauważono.