Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła w piątek Izabeli Olszewskiej i Piotrowi Borowskiemu zgody na objęcie stanowisk członków zarządu giełdy - poinformowała GPW w komunikacie.

Decyzję o powołaniu Olszewskiej i Borowskiego w skład zarządu GPW w czwartek podjęła Rada Giełdy.

Kadencja nowych członków zarządu rozpocznie się 26 lipca. Olszewska będzie członkiem zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO), a Borowski - członkiem zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO). Poza nimi do zarządu wejdzie dwóch członków obecnej kadencji: Jacek Fotek oraz Dariusz Kułakowski.

"Zmiany w składzie zarządu giełdy będą obowiązywać od dnia uprawomocnienia się decyzji KNF w tym zakresie, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2018 r." - dodano w komunikacie.

Izabela Olszewska jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

GPW poinformowała, że Olszewska związana jest z rynkiem kapitałowym od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik giełdy. Na stołecznym parkiecie pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Piotr Borowski to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ma licencję maklera papierów wartościowych.

GPW wskazała, że Borowski od początku kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym i GPW w Warszawie. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął jako makler giełdowy, w latach 1991-2006 pracował w bankach i domach maklerskich na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, w tym od 1993 r. do 2006 r. związany był z Grupą Kredyt Banku i KBC N.V., gdzie pełnił funkcje dyrektora inwestycyjnego Domu Maklerskiego Kredyt Banku, zastępcy dyrektora generalnego KBC Securities N.V. Oddział w Polsce oraz audytora rynków finansowych w KBC N.V. w Brukseli. W latach 1997-2007 był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

W latach 2007-2016 pracował na GPW m.in. pełniąc funkcję dyrektora różnych działów. Od 2017 r. - jak podano - prowadzi własną działalność doradczą w zakresie relacji inwestorskich i rynków kapitałowych, od lutego 2018 r. współpracuje z brytyjską firmą doradczą BTA Consulting Ltd jako konsultant przy projektach doradczych związanych z rozwojem rynków kapitałowych.