Uwagę rynków nieustannie przykuwać będą doniesienia z frontu globalnej wojny handlowej. Przed czwartkową publikacją minutek EBC, w poniedziałek głos zabierze prezes banku M. Draghi. Z danych makro, zainteresowanie wzbudzą odczyty z rynku pracy USA (JOLTS za V) i CPI za VI, a w UK seria wtorkowych wskazań za maj. Na Wall Street rusza sezon wyników spółek za II kw.

QUO VADIS WOJNO HANDLOWA?

Inwestorzy nieustannie przyglądać się będą rozwojowi sytuacji w globalnej wojnie handlowej.

Prezydent USA Donald Trump w czasie wizyty w Brukseli na szczycie NATO (11-12 lipca) będzie miał okazję przedyskutować z europejskimi przywódcami nie tylko kwestie obronne, ale również relacje handlowe.

Administracja Białego Domu rozważa wprowadzenie 20-proc. ceł na europejskie auta, na co Unia Europejska zasygnalizowała gotowość do nałożenia na USA taryf o wartości nawet do 300 mld USD. Prezydent USA D. Trump zawiesiłby groźbę wprowadzenia barier, jeśli UE i USA zgodziłyby się na obustronne zniesienie amerykańskie – wynika z nieoficjalnych doniesień prasowych.

Chiny nałożyły w piątek 25-proc. cła na amerykański eksport o wartości 34 mld USD, po tym jak USA wcieliły zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w życie taryfy na chińskie towary w podobnej skali i wysokości.

Kolejne cła na chińskie towary o wartości 16 mld USD mają wejść u w życie (według zapewnień Białego Domu) w ciągu dwóch tygodni.

Trump zagroził, że Stany mogą wprowadzić cła w sumie na 550 mld USD chińskiego importu, co o niemal 50 mld USD przekroczyłoby wartość chińskiego eksportu do USA w 2017 r. (505,5 mld USD).

DANE MAKRO Z USA – JOLTS, CPI; PÓŁROCZNY RAPORT FED DLA KONGRESU

Perspektywa wojny handlowej na razie nie wpływa na sferę realną w Stanów Zjednoczonych – w czerwcu aktywność w przemyśle, jak i usługach USA wzrosła, podobnie jak liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem, przy rewizji w górę wskaźników za dwa ostatnie miesiące.

„Wojna handlowa na dużą skalę z pewnością byłaby dla światowej gospodarki impulsem stagflacyjnym. Jednak na razie kombinacja stymulacji fiskalnej, ciągle akomodacyjne otoczenie finansowe oraz mocne wyniki spółek ciągle sprzyjają ekspansji i do pewnego stopnia apetytowi na ryzyko” – ocenili w zapowiedzi tygodnia analitycy Barclays.

Przeciętny przyrost nowych miejsc pracy w USA w 2018 r. do czerwca wynosi 214,5 tys. miesięcznie vs. 182 tys. w całym 2017 r.

Gospodarka USA jest „bardzo mocna” – ocenił Fed w protokole z czerwcowego posiedzenia. Uważnie śledzony przez rynki model Atlanta Fed GDPNow (stan na 6 lipca) wskazuje na wzrost PKB USA w II kwartale o 3,8 proc. w ujęciu SAAR wobec wzrostu o 2 proc. w I kwartale.

W piątek o godz. 17.00 czasu polskiego Rezerwa Federalna opublikuje półroczny raport o polityce monetarnej sporządzany na potrzeby amerykańskiego Kongresu.

Uwagę przykuwać będą w najbliższych dniach także dane makroekonomiczne – raport o liczbie nieobsadzonych etatów za V we wtorek (ankieta JOLTS) oraz czwartkowy odczyt CPI z VI.

Rynek oczekuje wzrostu CPI do 2,9 proc. rdr, co ostatni raz zanotowano na początku 2012 r., i utrzymania się wskaźnika bazowego na poziomie 2,3 proc. rdr.

W marcu i kwietniu po raz pierwszy w historii badań (od 2000 r.) liczba wakatów w USA przekroczyła liczbę osób pozostających bez pracy.

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w maju wzrósł do 2,3 proc. rdr, a w ujęciu bazowym po raz pierwszy od 6 lat dobił do celu Rezerwy Federalnej, czyli 2 proc. rdr.

Pozostałe dane makro i wydarzenia USA:

Wtorek: Indeks optymizmu małych firm NFIB za VI

Środa: PPI za IV, zapasy hurtowników za V, przemówienie J. Williamsa z Fed San Francisco.

Czwartek: wypowiedzi N. Kashkari’ego (Fed Minneapolis) i P. Harkera (Fed Philadelphia)

Piątek: wstępny odczyt indeksu optymizmu konsumentów U. Michigan za VI.

EUROLAND – DRAGHI, MINUTKI EBC, KOŃCOWY HICP, INDEKS ZEW Z NIEMIEC

Tematyka Europejskiego Banku Centralnego może utrzymywać się w drugim tygodniu lipca w czołówkach depesz agencyjnych.

Prezes EBC Mario Draghi wystąpi w poniedziałek o godz. 15.00 przed Komisją ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej, o godz. 9.00, głos zabierze główny ekonomista ECB Peter Praet. Draghi ponownie wystąpi publicznie we wtorek.

W czwartek o godz. 13.30 EBC opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia.

Ostatnie dni obfitowały w przecieki z banku.

Członek zarządu EBC może ubiegać się o stanowisko prezesa tej instytucji – wynika z opinii prawnej sporządzonej na potrzeby banku, do której dotarł w sobotę Wall Street Journal. Zapytanie dotyczyło konkretnego bankiera – Benoita Coeure.

Publikacja WSJ wzbudza spekulacje, że Coeure może rzucić rękawicę Jensowi Weidmannowi (obecny prezes Bundesbanku) uważanemu do tej pory za najpoważniejszego kandydata do fotela szefa EBC. Kadencja Draghiego wygasa w październiku 2019 r.

Część bankierów z EBC wyraziła dyskomfort, że inwestorzy wyceniali pierwszą podwyżkę stóp proc. w strefie euro dopiero na grudzień 2019 r., choć ruch możliwy jest ich zdaniem już we wrześniu lub październiku – wynika z ubiegłotygodniowych ustaleń agencji Bloomberg.

Po doniesieniach agencji rynek przesunął wycenę pierwszej podwyżkę stopy depozytowej (o 10 pb) na październik 2019 r. z grudnia.

Wcześniej Reuters informował, iż EBC rozważa zwiększenie udziału w swoim portfelu obligacji o dłuższym terminie zapadalności kosztem krótkookresowych papierów, by utrzymać koszty finansowania w eurolandzie na niższym poziomie przez dłuższy okres.

EBC pozostawił w czerwcu stopy procentowe bez zmian i wskazał, że pozostaną one na obecnych poziomach co najmniej do lata 2019 r.

Na czerwcowym posiedzeniu EBC ogłosił, że po wrześniu 2018 r. ograniczy skalę programu skupu aktywów o połowę, do 15 mld euro miesięcznie. QE może zostać wygaszony z końcem grudnia 2018 r. o ile pozwoli na to otoczenie makro, jednak nadal pozostanie w palecie narzędzi EBC i może zostać wykorzystany w przyszłości.

Z danych makro uwagę przykują: wtorkowy odczyt indeksu ZEW oczekiwań inwestorów w Niemczech oraz czwartkowe końcowe wyliczenia czerwcowego HICP oraz produkcji przemysłowej dla eurolandu.

WLK. BRYTANIA – BREXIT ZNÓW NA PIERWSZYM PLANIE, SERIA DANYCH MAKRO

Brytyjski rząd przedstawi w najbliższym tygodniu ostateczną propozycję przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, które mogą jednak nie zostać dobrze przyjęte przez Brukselę.

Główne punkty propozycji zostały przedstawione w piątek.

Członkowie rządu UK zgodzili się, że konieczne jest stworzenie strefy wolnego handlu towarami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską przy jednoczesnej rezygnacji ze swobody świadczenia usług i swobody przepływu osób.

UE od dawna sygnalizuje, że UK nie może pozostać w unii celnej „jedną nogą”, a swoboda przepływu osób nie podlega negocjacji.

W kluczowym obszarze przyszłej relacji granicznej - co pozostaje jednym z kluczowych tematów trwających negocjacji ze względu na konsekwencje dla Irlandii Północnej - rząd w Londynie zaproponuje "ułatwione porozumieniem celne", na mocy którego Wielka Brytania będzie w konsekwencji traktowana tak, jakby była częścią unii celnej UE, ale towary importowane z państw trzecich będą obłożone brytyjską taryfą celną, a w przypadku dalszego wysłania ich na kontynent będą obciążane (potencjalnie innymi, niższymi) unijnymi cłami.

W takim układzie cła w imieniu UE pobierałyby służby brytyjskie, przekazując je później stronie unijnej.

Kluczowa dla sierpniowego posiedzenia Banku Anglii (BoE) seria danych z gospodarki UK zostanie podana we wtorek: pierwszy szacunek PKB za kwartał kończący się w maju, produkcja przemysłowa, budowlana, aktywność w usługach za maj.

W ubiegłym tygodniu M. Carney, prezes BoE powiedział, że dane z realnej gospodarki zwiększyły jego przekonanie, że słaba aktywność w I kw. wynikała głównie z warunków pogodowych i nie odzwierciedlała pogorszenia koniunktury.

Po wypowiedzi Carneya rynek zaczął w większym stopniu wyceniać szanse na podwyżkę stóp proc. w sierpniu (wzrost do ok. 80 proc.).

RUSZA SEZON WYNIKÓW W USA

Uwaga inwestorów giełdowych w USA przesuwa się powoli na wyniki amerykańskich spółek.

Rynek liczy na kolejny kwartał z dynamiką zysków spółek notowanych na S&P 500 powyżej 20 proc. (24,8 proc. w I kw., najwięcej od 7 lat), choć indeks zyskał w II kw. jedynie 2,9 proc.

Poniżej szacunki wzrostu zysków firm z S&P 500 wg ankietowanych przez Bloomberga analityków (stan na 7.07).

II kw. ‘18 III kw. ‘18 IV kw. ‘18 I kw. ‘19 2018 2019 2020
20,43% 22,46% 19,50% 8,25% 23,02% 11,11% 10,21%