Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2018 r. wzrósł o 5,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rdr w IV kwartale - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w I kwartale rdr PKB wzrósł o 5,1 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 8,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,8 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 6,8 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 8,7 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 5,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 5,4 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za I kwartał 2018 r. i IV kwartał 2017 r.:

I kw. 2018 r. IV kw. 2017 r.
Produkt Krajowy Brutto 5,2 4,9
Wartość dodana brutto 5,2 4,6
przemysł 5,3 7,7
budownictwo 4,4 9,6
Popyt krajowy 6,8 5,1
Spożycie ogółem 4,5 4,9
spożycie gosp. domowych 4,8 5,0
spożycie publiczne 3,6 4,8
Akumulacja brutto 21,0 5,5
nakłady brutto na środki trwałe 8,1 5,4
Eksport 1,1 8,2
Import 3,5 8,9