OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. w prognozie marcowej, a w 2019 r. do 3,8 proc. z 3,7 proc. - wynika z komunikatu OECD. Ekonomiści organizacji uważają, że NBP powinien zacząć podnosić stopy proc. pod koniec 2018 r.

"Prognozujemy, że wzrost PKB w 2018 r. pozostanie mocny, a w 2019 r. nieco osłabnie. Inwestycje odbiją dzięki szybszemu wydatkowaniu środków z UE, a konsumpcja prywatna będzie rosła głównie dzięki prężnemu rynkowi pracy. Przyspieszające płace będą podbudowywać rosnącą presję inflacyjną" - napisano w raporcie.

"Polityka fiskalna będzie wspierała wzrost, co widać w transferach socjalnych i wzroście inwestycji publicznych, ale cykliczny wzrost dochodów pozwoli utrzymać deficyt budżetowy w ryzach. Zaostrzenie polityki fiskalnej poprzez reformy prowadzące do wzrostu dochodów lub priorytetyzacji wydatków byłoby mile widziane w celu zapewnienia trwałego finansowania wydatków budżetowych" - dodano.

Zdaniem ekonomistów OECD, NBP powinien zacząć cykl zacieśniania polityki pieniężnej pod koniec 2018 r.

"Akomodująca polityka pieniężna była dotychczas odpowiednia, zważając na stłumioną inflację. Niemniej prognozujemy, że inflacja wzrośnie ze względu na przyspieszające płace oraz presję popytową na moce produkcyjne" - napisali.

"Spodziewamy się, że w obliczu rosnącej presji cenowej, pod koniec 2018 r. NBP zacznie stopniowo podnosić stopy procentowe, żeby inflacja pozostała w ramach wahań wokół celu" - dodali.

Poniżej tabela z aktualnymi prognozami OECD i porównaniem do prognoz z marca 2018 r.:

Aktualna prognoza Prognoza z III '18
2018 2019 2018 2019
wzrost PKB 4,6 3,8 4,2 3,7
konsumpcja prywatna 4,8 4 4,4 3,9
spożycie publiczne 3,7 3,3 3,3 2,8
inwestycje 9,1 7,1 9 5,9
popyt krajowy 5,1 4,3 4,6 4
eksport 7,7 6,3 7 6
import 9,6 7,6 8,1 6,8
bezrobocie 4,2 3,9 4,2 3,8
CPI 2,2 2,7 2,6 2,9
saldo C/A (w proc. PKB) -0,5 -0,8 0,2 0,2
Saldo sektora general government (proc. PKB) -1,5 -1,6 -2,2 -2,2
Dług sektora general government (w proc. PKB) 49,8 49,2 53 52,7