Dynamika PKB Polski w 2018 r. spowolni do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r., a w 2019 r. wyniesie 3,7 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie OECD prognozowała, że PKB Polski wyniesie 3,5 proc. w 2018 r. i 3,2 proc. w 2019 r.

Ponadto, według szacunków OECD, wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 2019 r. 3,8 proc.

OECD zwraca też uwagę na przyspieszony napływ do Polski pracowników z Ukrainy, którzy - według szacunków organizacji - w 2016 r. stanowili 5 proc. siły roboczej.

"Jest to, jak się wydaje, jeden z kluczowych czynników powstrzymujących wzrost płac pomimo rekordowo niskiego bezrobocia" - napisano.

Jak ocenili autorzy raportu, "polska gospodarka szybko się rozwija, nadal wzrasta poziom życia", co sprawia, że "dogania gospodarki innych państw OECD".

"Aby utrzymać ten trend Polska powinna dalej inwestować w podnoszenie kwalifikacji i infrastrukturę, a także rozwijać potencjał w zakresie innowacyjności" - napisano.

"Dobre wyniki gospodarcze oparte są głównie na produkcji i eksporcie dóbr o stosunkowo małym udziale technologii" - dodano.

W raporcie zwrócono też uwagę na "ograniczone zaangażowanie biznesu" w proces szkolenia zawodowego oraz "niedostatecznie rozwinięty" system kształcenia dorosłych. Zdaniem ekspertów OECD, ogranicza to przyswajanie m.in. umiejętności cyfrowych.

"Blokuje to innowacyjne możliwości gospodarki oraz możliwości licznych firm z sektora MSP do wdrażania nowych technologii, modernizowania ich struktury i procesów produkcyjnych, co wpłynęłoby na poprawę ich efektywności i wzrost" - napisano.

OECD wskazała ponadto na konieczność wypracowania strategii, która zrównoważyłaby ewentualne ograniczenie funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.

"Polska potrzebuje strategii, która umożliwi jej dalsze finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, rozwijanie umiejętności i innowacyjności ze źródeł krajowych na wypadek ograniczenia dostępności unijnych funduszy strukturalnych w ramach przyszłej perspektywy budżetowej" - napisano.

Aktualna prognoza Prognoza z listopada '17
2018 2019 2018 2019
wzrost PKB 4,2 3,7 3,5 3,2
konsumpcja prywatna 4,4 3,9 4 3,3
spożycie publiczne 3,3 2,8 3,2 2,8
inwestycje 9 5,9 5,9 6
popyt krajowy 4,6 4 4,2 3,7
eksport 7 6 6,3 5,4
import 8,1 6,8 7,1 6,4
bezrobocie 4,2 3,8 4,3 4
CPI 2,6 2,9 2 2,7
saldo C/A (w proc. PKB) 0,2 0,2 -0,8 -1
Saldo sektora general government (proc. PKB) -2,2 -2,2 -2,3 -2,3
Dług sektora general government (w proc. PKB) 53 52,7 53,9 53,7