Dynamika PKB Polski w 2018 r. spowolni do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r., a w 2019 r. wyniesie 3,7 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie OECD prognozowała, że PKB Polski wyniesie 3,5 proc. w 2018 r. i 3,2 proc. w 2019 r.

Ponadto, według szacunków OECD, wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 2019 r. 3,8 proc.

OECD zwraca też uwagę na przyspieszony napływ do Polski pracowników z Ukrainy, którzy - według szacunków organizacji - w 2016 r. stanowili 5 proc. siły roboczej.

"Jest to, jak się wydaje, jeden z kluczowych czynników powstrzymujących wzrost płac pomimo rekordowo niskiego bezrobocia" - napisano.

Reklama

Jak ocenili autorzy raportu, "polska gospodarka szybko się rozwija, nadal wzrasta poziom życia", co sprawia, że "dogania gospodarki innych państw OECD".

Reklama

"Aby utrzymać ten trend Polska powinna dalej inwestować w podnoszenie kwalifikacji i infrastrukturę, a także rozwijać potencjał w zakresie innowacyjności" - napisano.

"Dobre wyniki gospodarcze oparte są głównie na produkcji i eksporcie dóbr o stosunkowo małym udziale technologii" - dodano.

W raporcie zwrócono też uwagę na "ograniczone zaangażowanie biznesu" w proces szkolenia zawodowego oraz "niedostatecznie rozwinięty" system kształcenia dorosłych. Zdaniem ekspertów OECD, ogranicza to przyswajanie m.in. umiejętności cyfrowych.

"Blokuje to innowacyjne możliwości gospodarki oraz możliwości licznych firm z sektora MSP do wdrażania nowych technologii, modernizowania ich struktury i procesów produkcyjnych, co wpłynęłoby na poprawę ich efektywności i wzrost" - napisano.

OECD wskazała ponadto na konieczność wypracowania strategii, która zrównoważyłaby ewentualne ograniczenie funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.

"Polska potrzebuje strategii, która umożliwi jej dalsze finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, rozwijanie umiejętności i innowacyjności ze źródeł krajowych na wypadek ograniczenia dostępności unijnych funduszy strukturalnych w ramach przyszłej perspektywy budżetowej" - napisano.

Aktualna prognoza Prognoza z listopada '17
2018 2019 2018 2019
wzrost PKB 4,2 3,7 3,5 3,2
konsumpcja prywatna 4,4 3,9 4 3,3
spożycie publiczne 3,3 2,8 3,2 2,8
inwestycje 9 5,9 5,9 6
popyt krajowy 4,6 4 4,2 3,7
eksport 7 6 6,3 5,4
import 8,1 6,8 7,1 6,4
bezrobocie 4,2 3,8 4,3 4
CPI 2,6 2,9 2 2,7
saldo C/A (w proc. PKB) 0,2 0,2 -0,8 -1
Saldo sektora general government (proc. PKB) -2,2 -2,2 -2,3 -2,3
Dług sektora general government (w proc. PKB) 53 52,7 53,9 53,7