W związku z wciąż gołębim nastawieniem członków RPP, ekonomiści JP Morgan spodziewają się, że pierwsza podwyżka stóp proc. w Polsce nastąpi dopiero w II kw. 2019 r. - wynika z raportu datowanego na 9 marca. Wcześniej JP Morgan oceniał, że prawdopodobieństwo podwyżki w IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r. jest niemal równe.

"W świetle wciąż gołębiego nastawienie NBP i gotowości do tolerowania długotrwałej inflacji powyżej 2,5 proc., zmieniamy naszą prognozę pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce na II kwartał 2019 r. Wcześniej ocenialiśmy, że prawdopodobieństwo podwyżki w IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r. jest niemal równe" - napisano w raporcie.

"Wciąż jednak wierzymy, że w kolejnych kwartałach retoryka Rady zmieni się na bardziej jastrzębią, w związku z przegrzewającym się rynkiem pracy, przyspieszeniem inflacji bazowej i zaostrzeniem retoryki Europejskiego Banku Centralnego" - dodano.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji po posiedzeniu RPP Adam Glapiński, prezes NBP powiedział, że jeśli zmaterializowałyby się prognozy z marcowej projekcji NBP, to nie widzi on potrzeby do podwyżki stóp procentowych do końca 2020 r.

Reklama

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu, centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 na poziomie 4,2 proc., w 2019 r. na poziomie 3,8 proc., a w 2020 r. na poziomie 3,6 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 2,1 proc., 2,7 proc. oraz 3,0 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 1,6 proc. w 2018 r., 2,6 proc. w 2019 r. oraz 3,0 proc. w 2020 r.

W ocenie JP Morgan, stopy proc. w Polsce w 2019 r. wzrosną o 75 pb.

"Sądzimy, że normalizacja stóp przez EBC będzie ważnym impulsem dla NBP. Dlatego też, nasz pogląd na działania NBP jest zależny od pierwszych podwyżek stóp proc. przez EBC, które - zgodnie z naszym scenariuszem - nastąpią w marcu 2019 r. i wyniosą łącznie 65 pb (w całym 2019 r. - PAP)" - napisano w raporcie banku.

Ekonomiści obniżyli też swoje prognozy inflacji CPI w Polsce. W II kw. 2018 r. JP Morgan spodziewa się inflacji na poziomie 2,4 proc. (wobec 2,8 proc. prognozowane w raporcie z 2 marca), w IV kw. na poziomie 2,0 proc. (wobec 2,3 proc. wcześniej), zaś - ich zdaniem - w II kw. 2019 r. CPI wyniesie 2,4 proc. (bez zmian). (PAP Biznes)

pat/ ana/ skr/