Dzięki programowi de minimis uruchomiono 20,2 mld zł dodatkowego kredytu oraz utworzono i utrzymano 130,5 tys. miejsc pracy - napisano w raporcie "Efekty programu gwarancji de minimis 2017" - przygotowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Szacujemy, że między innymi za jego sprawą od początku trwania Programu do końca I kwartału 2017 roku w gospodarce pojawiło się 20,2 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 18,7 mld zł stanowił kredyt obrotowy), który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego" - napisano.

"Można szacować również, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych (odpowiednio 60,6 tys. i 69,9 tys.)" - dodano.

Wsparcie w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis funkcjonuje od połowy marca 2013 r. Program ten ma na celu poprawę dostępu do finansowania dla sektora MŚP. (PAP)