Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2018 r. wynosiła 94,9 mld zł według stanu na koniec listopada ub.r. - podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 935 mld zł na koniec listopada ub.r.

Zadłużenie krajowe w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2017 r. miało wartość 0,33 mld zł na koniec listopada ub.r. (wobec 0,59 mld zł miesiąc wcześniej). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w br. miało wartość 47 mln euro (wobec 604 mln euro miesiąc wcześniej).

Natomiast krajowe zadłużenie w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2018 r. miało wartość 74,57 mld zł na koniec listopada ub.r. W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w br. miało wartość 4,84 mld euro.

W listopadzie 2017 r. wskaźnik ATR (ang. average time to refixing) zadłużenia SP wyniósł 3,89 roku (spadek o 0,03 roku m/m i o 0,13 roku wobec końca 2016 r.). Spadek ATR w listopadzie był wypadkową skrócenia się ATR długu krajowego (o 0,04 roku, do 3,38 roku) oraz wydłużenia się ATR długu zagranicznego (o 0,02 roku, do 4,97 roku). Poziom ATR obydwu kategorii długu wynikał z kształtowania się ATM oraz udziału instrumentów zmiennoprocentowych " - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, ATR zadłużenia krajowego SP w listopadzie 2017 r. pozostawało w przedziale 2,8-3,8 roku.