Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2017 r. wzrósł o 0,6 proc. kwartał do kwartału i o 1,9 proc. rok do roku - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu.

Wstępnie szacowano, że PKB w ujęciu kwartalnym wzrósł o 0,5 proc. Jeśli chodzi o ujęcie roczne, szacowano wzrost PKB o 1,7 proc.