Wstępnie szacowano, że PKB w ujęciu kwartalnym wzrósł o 0,5 proc. Jeśli chodzi o ujęcie roczne, szacowano wzrost PKB o 1,7 proc.