System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla stabilności niezmiennie znajduje się na podwyższonym poziomie - napisano w raporcie NBP.

"Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki" - napisano w raporcie.

"Możliwość wystąpienia zmian w krajowym otoczeniu prawnym systemu finansowego, których skutkiem ubocznym może być osłabienie odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki nadal istnieje, aczkolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia takich zmian zmalało" - dodano.

Reklama

Autorzy raportu zwracają uwagę, że akcję kredytową może hamować niepewność związana z projektami ustaw dot. kredytów walutowych.

"Perspektywy dla akcji kredytowej pozostają także obciążone niepewnością związaną z już procedowanymi, jak i zapowiadanymi projektami ustaw dotyczącymi kredytów walutowych" - napisano.

"Koszty zwrotu tzw. spreadów obniżyłyby wyniki finansowe banków, a w przypadku niektórych z nich obciążyłyby bezpośrednio kapitały własne" - dodano.