MF zakłada, że najpóźniej 3 lipca 2017 r. prezydent podpisze ustawę wdrażającą przepisy unijnej dyrektywy MiFID II oraz że wejdzie ona w życie 3 stycznia 2018 r. Artur Zapała, partner w kancelarii SPCG uważa, że prezydent zdąży podpisać dokument dopiero po wakacjach. Zaznacza przy tym, że planowana data wprowadzenia ustawy w życie jest niezagrożona.

9 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw", której celem jest implementacja unijnej dyrektywy MiFID II do polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, najpóźniej 3 lipca 2017 r. ustawę miałby podpisać prezydent, tak aby zachować półroczne vacatio legis przez wejściem ustawy 3 stycznia 2018 r.

Artur Zapała, partner w kancelarii SPCG ocenia, że vacatio legis będzie krótsze.

"Uważam, że termin lipcowy jest nierealny. Spodziewam się, że prezydent złoży podpis pod ustawą dopiero po wakacjach. Do lipca będzie to raczej niemożliwe, z uwagi na ogrom pracy jaką jeszcze trzeba wykonać, aby przekształcić istniejące założenia, na sensową ustawę” – powiedział Zapała.

"Nie widzę natomiast zagrożenia dla daty 3.01.2018 r., czyli dnia, od którego ma obowiązywać finalna wersja +mifidowskiej+ ustawy” – dodał.

Ministerstwo Finansów, zapytane o to, czy termin 3 stycznia 2018 r. może zostać naruszony (np. z uwagi na ewentualny podpis prezydenta, złożony dopiero po wakacjach) w komunikacie przesłanym PAP Biznes, odpowiedziało:

"(…) Wejście ustawy w życie zaplanowane jest na 3 stycznia 2018 r. Nie zakładamy opóźnień, przy czym dalsze tempo prac nie jest uzależnione wyłącznie od MF".

W ocenie Artura Zapały, wskazane byłoby przeprowadzenie kolejnej tury konsultacji społecznych nad aktualnym projektem ustawy.

"Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne, w ramach których Projekt Ustawy implementującej MIFID II z 9 marca uległ diametralnej zmianie. Do projektu zgłoszono bardzo wiele uwag - i niewykluczone - że dojdzie do kolejnej tury konsultacji. Uważam, że byłoby to wskazane, aby skierować do parlamentu dopracowany projekt dokumentu” - powiedział Zapała.

Zdaniem Zapały, ewentualny kolejny etap konsultacji społecznych mógłby się odbyć jeszcze przed wakacjami.

"Dalsze rozmowy są wskazane z uwagi na opór środowiska kapitałowego, wobec wielu propozycji zawartych w Projekcie Ustawy z 9 marca. Ze strony TFI dwie kluczowe kwestie to wysokości opłat za zarządzanie oraz kwestia tego, za jakie czynności TFI będą mogły płacić dystrybutorom tj. pod jakim warunkiem będą mogły dzielić się z nimi opłatą za zarządzanie (tzw. kick-back)." – powiedział Zapała.