Grupa PKO BP w 2016 roku wypracowała 2,87 mld zł zysku netto, po raz kolejny osiągając najwyższe wyniki w polskim sektorze finansowym - mówili przedstawiciele zarządu banku na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wszystkie wskaźniki banku w ubiegłym roku wzrosły, zmalała jedynie liczba oddziałów banku - poinformowano na konferencji prasowej. Grupa Kapitałowa PKO BP wypracowała w ubiegłym roku 21 procent zysków całego polskiego sektora bankowego.

"Rozwój działalności biznesowej banku oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej pozwolił nam umocnić w 2016 roku pozycję niekwestionowanego lidera polskiej bankowości" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

W ciągu roku, o 5,4 procent, wzrosła m.in. wartość portfela kredytowego, przekraczając 200 mld zł. "Przekroczenie 200 mld zł portfela kredytowego to historyczny moment, bo to można zrobić raz" - powiedział wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski. "To rekord Polski, zapisany na koncie PKO BP" - dodał.

Dzięki wysokiej sprzedaży nowych kredytów, zwłaszcza hipotecznych, bank ugruntował sobie wysoki udział na rynku kredytów, na poziomie 17,8 proc. - mówili szefowie banku.

Podkreślali, że w szybkim tempie wzrastały też depozyty, których wartość pod koniec 2016 roku wyniosła 205,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,8 proc. Bank pozostaje liderem także na rynku depozytów, z udziałem 17,3 proc.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2016 roku grupa PKO BP zapłaciła podatek bankowy w wysokości 829 mln zł. "To bardzo silne obciążenie wyników PKO BP" - przyznał wiceprezes Drabikowski. Dodał, że w tej sytuacji bankowi udało się poprawić wynik finansowy między innymi dzięki zyskowi ze sprzedaży Visy (chodzi o zyski ze sprzedaży przez banki udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc., co nastąpiło w pierwszej połowie 2016 roku; została wtedy przeprowadzona fuzja Visa Inc. oraz Visa Europe - PAP).

"Gdyby nie to, mielibyśmy około 200 mln zł gorszy wynik rok do roku" - podkreślał Drabikowski.

Prezes Jagiełło mówił, że w 2016 roku wzrosła liczba rachunków PKO BP, liczba wydanych kart kredytowych, choć zarazem jest coraz mniej oddziałów banku. "Podobno jest taki trend i trzeba go realizować. Placówki naszego banku zmniejszają się w sposób naturalny, ewolucyjny, związany z dostosowywaniem ich liczby do świadczonych usług i postępującą cyfryzacją naszego banku" - podkreślał.

Pytany o wypłatę dywidendy na rok 2016, podkreślał, że zależy to od autonomicznej decyzji udziałowców banku. "Spodziewamy się ich decyzji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w czerwcu br" - powiedział.

Prezes PKO BP przypominał także, że w latach 2016-20 bank realizuje strategię "Wspieramy rozwój Polski i Polaków". Zaznaczył, że w 2016 roku bank kontynuował rozwój produktów i kanałów elektronicznych, w tym aplikacji IKO, którą aktywowano już ponad milion razy.

PKO BP udostępnił też możliwość składania w ramach bankowości elektronicznej iPKO wniosków o świadczenie 500 plus - relacjonowali przedstawiciele władz banku. Z tej opcji, jak mówili, w pierwszych miesiącach skorzystało ponad 300 tys. polskich rodzin.

Przedstawiciele PKO BP podkreślali także, że bank wspiera środowisko polskich startupów. M.in. w ramach tego bank uruchomił ścieżkę dla startupów FinTech "Let's Fintech with PKO Bank Polski". Kolejnym etapem ma być zakup na początku 2017 roku cyfrowej spółki ZenCard, oferującej platformę do tworzenia programów lojalnościowych dla sieci handlowych, sklepów i punktów usługowych.

W opublikowanym w poniedziałek raporcie za IV kwartał 2016 roku oraz za cały ubiegły rok PKO BP poinformował, że zysk netto grupy PKO BP w IV kwartale 2016 roku wzrósł do 593,3 mln zł z 444,3 mln zł rok wcześniej. Zysk ten wzrósł o 34 proc. rok do roku i spadł 23 proc. w ujęciu kwartalnym. Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 611 mln zł.

W całym 2016 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2 mld 874 mln zł, czyli wzrósł 10,1 proc. rok do roku. Skonsolidowany wynik działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 11,8 mld zł, co było zasługą m.in. przyrostu portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych - podkreślili członkowie zarządu banku. Skonsolidowane aktywa PKO Banku Polskiego w 2016 roku wzrosły o 7 proc., osiągając poziom 285,6 mld zł.