Analitycy spodziewali się w XII indeksu na poziomie 106,8 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł w XII minus 5,1 pkt. wobec minus 5,1 pkt. poprzednio. Oczekiwano minus 5,1 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł 0,1 pkt. wobec minus 1,1 pkt. poprzednio. Tu spodziewano się minus 0,4 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 12,9 pkt. Oczekiwano 12,0 pkt. wobec 12,2 pkt. poprzednio po korekcie z 12,1 pkt.

W handlu wskaźnik wyniósł 3,2 pkt. wobec 1,5 pkt. poprzednio, a w budownictwie minus 12 pkt. wobec minus 12,8 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.