Poszczególne kraje Unii Europejskiej będą miały więcej elastyczności w prowadzeniu polityki fiskalnej. O tym, jak zmienią się zasady, którymi kierować się będzie Unia w ocenie polityki budżetowej państw członkowskich, mówi DGP Mateusz Szczurek, były minister finansów, obecnie członek Europejskiej Rady Budżetowej.

- Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną propozycję reformy polityki budżetowej w krajach unijnych. Najważniejsze reguły - limit 3 proc. PKB deficytu finansów publicznych i 60 proc. PKB długu publicznego - pozostają w mocy. Poszczególne stolice będą miały równocześnie więcej elastyczności w prowadzeniu polityki fiskalnej.