Powrót inflacji w kierunku celu EBC ciągle zależy od kontynuacji wyjątkowego wsparcia ze strony polityki monetarnej, mimo stopniowego domykania się luki podażowej - powiedział w poniedziałek Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego.

"Właśnie z tego powodu trwamy w swym zobowiązaniu do zapewnienia znacznego poziomu akomodacji monetarnej, niezbędnej do trwałego zbliżenia się inflacji poniżej, lecz blisko 2-proc. celu w średnim terminie" - dodał.

Draghi ocenił, że odbudowa gospodarki strefy euro postępuje w umiarkowanym, ale stabilnym tempie.

"Dzięki wsparciu ze strony polityki monetarnej, odbudowa w gospodarce postępuje. Oczekujemy, iż inflacja będzie dalej rosnąć na przestrzeni najbliższych miesięcy" - powiedział Draghi w trakcie prezentacji przed Parlamentem Europejskim sprawozdania z działalności EBC za 2015 r.

"Jednocześnie nie widzimy trwałego wzmocnienia fundamentów dynamiki cen. Duża część spodziewanego przyrostu tej dynamiki będzie napędzana przez czynniki statystyczne, związane ze stabilizacją cen ropy" - dodał.

Draghi ocenił, że należy przyspieszyć implementację reform strukturalnych w strefie euro. Jego zdaniem polityka fiskalna powinna wspierać odbudowę gospodarczą, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad fiskalnych narzuconych przez Unię Europejską.

Dodał, że jak nigdy wcześniej koniecznym jest, by Europa udzieliła spójnej i stanowczej odpowiedzi na wyzwania, które przed nią stoją.