Po wynikach za II kw. mocno, o ponad 5 proc., spadają akcje Grupy Azoty. O niemal 2 proc. spadają zaś akcje PZU.

Zysk netto Grupy Azoty w II kw. 2016 r. wyniósł 44,4 mln zł wobec 118,8 mln zł zysku konsensusu. O godz. 9.10 Grupa Azoty traci 5,2 proc., Puławy 7,8 proc., a Police pozostają bez zmian.

Po publikacji wyników za II kw. o 1,8 proc. spada również PZU. Zysk netto grupy wyniósł 166,2 mln zł wobec konsensusu 232,5 mln zł.

Rosną pozostałe spółki, które opublikowały wyniki za II kw. - GTC zyskuje 1,9 proc., Handlowy 0,6 proc.