Należy oczekiwać utrzymania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w najbliższych kwartałach, wynika z wypowiedzi prezes Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

"Stabilizacja poziomu stóp procentowych w najbliższych kwartałach wydaje się oczywista" - powiedział Glapiński.

Jednocześnie podkreślił, że jest tylko przewodniczącym RPP i nie może wypowiadać się w imieniu wszystkich jej członków. "Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek zmiany poziomu stóp procentowych w najbliższym czasie, czy w najbliższych kwartałach mogłyby być realistycznie oczekiwane" - dodał Glapiński.

Reklama

Podkreślił również, że sytuacja z planowanymi działaniami dotyczącymi przewalutowa kredytów mieszkaniowych nie wpłynie na politykę stóp procentowych.

Podczas lipcowego posiedzenie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.