Główny Urząd Statystyczny przedstawił PKB w pierwszym kwartale tego roku. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2 proc. rok do roku. Wcześniejsze szybkie szacunki mówiły o wzroście na poziomie 1,9 proc. "Kontrybucje do wzrostu jasno wskazują bohatera tego odczytu. To konsumpcja w końcu wyrwała" - wskazują analitycy mBank Research.

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2024 r. zwiększył się realnie o 2,0 proc. rok do roku wobec spadku o 0,4% w analogicznym kwartale 2023 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

Jak czytamy w informacji Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale tego roku dynamika realnego PKB wyrównanego sezonowo zwiększyła się o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc.

Konsumpcja napędza PKB

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego podali, że produkcję ponownie napędza wyższa konsumpcja gospodarstw domowych (plus 2,7 pkt proc.) i eksport netto (+0,4 pkt proc.). "Na wynikach ciążą słabe nakłady na inwestycje (-0,2 pkt proc.) i spadek zapasów (-2,8 pkt proc.)." - wskazano.

"Konsumpcja będzie napędzać wzrost PKB w 2024 r. Spodziewamy się, że w 2024 r. wzrośnie o ok. 3 proc. – to wyraźnie więcej niż wskazują prognozy dla strefy euro (1 proc. r/r). Wysoki wzrost wynagrodzeń w połączeniu z niską inflacją oznacza poprawę zamożności gospodarstw domowych" - czytamy w kolejnym wpisie PIE w serwisie X.

Rafał Hirsch dodał, że od trzech lat polskim PKB trzęsą zapasy. "Odbicie po pandemii było tak silne przez wzrost zapasów, mizeria ostatniego roku jest przez spadek zapasów" - skomentował dane GUS-u.