MF podał informacje na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa po styczniu 2024 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło:

• dochody 61,5 mld zł, tj. 9,0%

• wydatki 47,8 mld zł, tj. 5,5%

• nadwyżka 13,7 mld zł

Dochody budżetu państwa po styczniu 2024 r.

Po styczniu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły 61,5 mld zł i były wyższe o ok. 7,0 mld zł (tj. 12,8%) w stosunku do stycznia 2023 r. (54,5 mld zł, tj. 9,1% planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 56,4 mld zł i były wyższe w stosunku do stycznia 2023 r. o ok. 6,5 mld zł (tj. 13,1%), w tym:

• dochody z podatku VAT wyniosły 31,2 mld zł i były wyższe o ok. 5,5 mld zł (tj. 21,6%) w stosunku do stycznia 2023 r.,

• dochody z podatku akcyzowego wyniosły 7,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,4%) w stosunku do stycznia 2023 r.,

• dochody z podatku PIT wyniosły 11,3 mld zł i były wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 13,2%) w stosunku do stycznia 2023 r.,

• dochody z podatku CIT wyniosły 5,0 mld zł i były niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 7,4%) w stosunku do stycznia 2023 r.

Po styczniu 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 10,7%) w stosunku do wykonania po styczniu 2023 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2024 r. wyniosło 47,8 mld zł tj. 5,5% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 4,5 mld zł (tj. o 10,4%) w stosunku do stycznia 2023 r. (43,3 mld zł, tj. 6,2% planu).

W styczniu 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

• Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 13,8 mld zł tj. 11,7% planu,

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 9,2 mld zł tj. 5,1% planu,

• Obrona Narodowa – w wysokości 3,7 mld zł tj. 3,2% planu,

• Obsługa Długu Skarbu Państwa - w wysokości 3,5 mld zł tj. 5,3% planu,

• Budżety Wojewodów - w wysokości 3,3 mld zł tj. 8,3% planu.

Porównując wykonanie wydatków w styczniu 2024 ze styczniem 2023, wyższe wykonanie odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 2,4 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 2,9 mld zł i było wyższe od wykonania w styczniu roku 2023 o 0,4 mld zł tj. ok 15,2%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,3 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.

Natomiast w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 1,8 mld zł w związku ze spadkiem stóp na rynku krajowym oraz bieżącym rozkładem obsługi długu.

Niższe wykonanie odnotowano również w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł) co było konsekwencją przede wszystkim niższego poziomu wydatków budżetu UE w 2024 roku w porównaniu do roku ubiegłego.