Banki oferują wiele typów kredytów, dzięki czemu spełniają rozmaite potrzeby konsumentów. Proponują różne rozwiązania finansowe przeznaczone zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Pomagają w ten sposób realizować cele i założenia związane np. z zakupem mieszkania, przeprowadzeniem remontu czy rozwojem firmy. Poznaj najpopularniejsze rodzaje kredytów i ich cechy.

1. Kredyt konsumpcyjny

Mianem kredytu konsumpcyjnego określa się finansowanie zaciągnięte na dowolny cel przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Pożyczone pieniądze przeznacza się na codzienne wydatki, związane np. z zakupem towarów czy opłaceniem należności za wykonane usługi. W rezultacie środki z takiego zobowiązania można wydać np. na zakup sprzętu RTV/AGD, opłacenie wycieczki za granicę czy uregulowanie należności za remont.

Najpopularniejszym typem kredytu konsumpcyjnego jest ten gotówkowy. Wysokość takiego finansowania waha się od kilku tysięcy do nawet 250 tys. zł. Długość okresu spłaty ustala się indywidualnie z uwzględnieniem kwoty zobowiązania i możliwości finansowych konsumenta. Kredyt gotówkowy cechuje się uproszczoną procedurą aplikacyjną i nie wymaga dopełniania wielu formalności. W przypadku takiego finansowania zabezpieczenie spłaty stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy.

Szczególnym typem kredytu konsumpcyjnego jest kredyt samochodowy przeznaczony na zakup pojazdu — auta osobowego, motocykla czy łodzi motorowej. Cechuje się lepszymi warunkami kredytowania, jednak wymaga przejścia bardziej skomplikowanego procesu wnioskowania.

2. Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to rodzaj finansowania zabezpieczony hipoteką ustanowioną na rzecz banku. Umożliwia pokrycie wydatków związanych z remontem nieruchomości, zakupem działki, mieszkania lub domu czy z budową budynku jednorodzinnego. Wyróżnia się długim, kilkudziesięcioletnim okresem finansowania oraz dość skomplikowaną procedurą wnioskowania. Wymaga przedstawienia dużej liczby dokumentów potwierdzających stabilność zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych dochodów.

Przy wyborze kredytu hipotecznego warto kierować się wysokością oprocentowania i elastycznością warunków spłaty. Najlepsze oferty finansowania znajdziesz w rankingu dostępnym na stronie: https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne/.

3. Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to rodzaj finansowania stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy planują rozwój swojej działalności. Cechuje się długim okresem spłaty z uwzględnieniem tzw. karencji. W czasie jej trwania, np. przez rok czy 2 lata, obsługa kredytu ogranicza się do spłacania samych odsetek z pominięciem kapitału. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość spłaty zadłużenia z zysków uzyskanych w efekcie inwestycji.

Kredyt inwestycyjny zaciąga się po to, aby sfinansować np.:

  • zakup maszyn przemysłowych, modernizację infrastruktury czy budowę nowej linii produkcyjnej;
  • nabycie licencji lub papierów wartościowych;
  • przeprowadzenie badań rozwojowych;
  • zakup akcji w spółce lub udziałów.

Kredyty inwestycyjne wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, które pozwoli zmniejszyć ryzyko ponoszone przez bank. Do jego najpopularniejszych form zaliczają się m.in. poręczenie osób trzecich, weksle in blanco, ustanowienie hipoteki na lokalu, pełnomocnictwo do rachunku czy cesja ubezpieczenia na życie.

4. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to finansowanie zaciągane z myślą o spłacie wcześniejszych zobowiązań. Polega na połączeniu zadłużenia wobec kilku wierzycieli w jedno, cechujące się niższą ratą. Może obejmować np. kredyt hipoteczny, samochodowy, spłatę debetu na koncie czy limitu na karcie kredytowej. Co do zasady kredyt konsolidacyjny powinien wyróżniać się atrakcyjnym oprocentowaniem i korzystnymi warunkami spłaty. Ma umożliwić kredytobiorcy uregulowanie należności w sposób dopasowany do jego indywidualnej sytuacji finansowej. Przeważnie pozwala uporządkować zadłużenie i zmniejszyć comiesięczne wydatki.

Kredyt konsolidacyjny wymaga dopełnienia pewnych formalności, jednak przeważnie procedura wnioskowania nie różni się od procesu ubiegania się o inne rodzaje finansowania. Przed zaciągnięciem zobowiązania należy przeanalizować warunki oferowane przez banki i wziąć pod uwagę wszystkie ewentualne koszty. Mowa tu nie tylko o oprocentowaniu i prowizji, ale również o ewentualnych opłatach przygotowawczych i kosztach związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów — podsumowanie

Znając najważniejsze rodzaje kredytów, można bardziej świadomie podejmować decyzje finansowe w różnych sytuacjach. Chodzi tu zarówno o zakup nieruchomości czy pojazdów, jak i o pozyskiwanie środków na dowolne cele konsumpcyjne. Niezależnie od potrzeb osoby z dobrą historią kredytową i odpowiednią zdolnością materialną mogą ubiegać się o wsparcie banku w rozmaitych przypadkach. Przy poszukiwaniach najkorzystniejszych ofert warto wykorzystać rzetelny ranking kredytów gotówkowych, hipotecznych czy samochodowych. Kompletne zestawienia przygotowane przez specjalistów z branży finansowej znajdziesz w internecie.