Dariusz Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, jak również z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na 14 lutego 2024 r., podał bank.

Raport nr 10/2024 - Rezygnacja Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Dariusz Szwed uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie stanowiska prezesa zarządu PKO BP w końcu sierpnia 2023 r. Wcześniej rada nadzorcza PKO BP zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia 2023 r. w skład zarządu banku Dariusza Szweda na stanowisko wiceprezesa zarządu, na bieżącą wspólną kadencję, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r., i jednocześnie powołała go na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez KNF oraz z dniem wydania tejże zgody. Do czasu wydania zgody KNF rada powierzyła Szwedowi kierowanie pracami zarządu.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.