Uczestnik PPK może na bieżąco sprawdzać, czy pracodawca dokonuje za niego wpłat do PPK. Może kontrolować to w serwisie instytucji finansowej lub w serwisie MojePPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Niezwłocznie po zawarciu dla pracownika umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa udostępnia mu informację o zawarciu tej umowy. Z reguły taka informacja przekazywana jest na adres poczty elektronicznej pracownika, podany przez pracodawcę przy „zapisaniu” go do PPK, ale na wniosek pracownika może zostać przekazana w postaci papierowej. Informacja ta zawiera m.in. dane umożliwiające pracownikowi zalogowanie się na rachunek PPK w serwisie instytucji finansowej.

Przykład: Pracownik został „zapisany” do PPK w czerwcu 2022 roku, ale nie może odnaleźć tzw. pakietu powitalnego, wysłanego mu mailem przez instytucję finansową. Pracownik chce sprawdzić, jaki jest numer jego rachunku PPK. W takim przypadku może np. przejrzeć także maile z lutego 2023 roku. Do końca lutego każdego roku instytucja finansowa ma bowiem obowiązek przekazywać mu informację roczną - m.in. o historii transakcji na jego rachunku PPK w poprzednim roku.

Serwis MojePPK

W serwisie instytucji finansowej można sprawdzić tylko dane dotyczące rachunku PPK prowadzonego przez tę instytucję. Jeżeli uczestnik PPK np. kilkakrotnie zmieniał pracodawcę i ma rachunki PPK w różnych instytucjach finansowych, to stan środków na wszystkich swoich rachunkach PPK, a także na każdym z nich, może zweryfikować logując się w serwisie MojePPK. W serwisie tym użytkownik może sprawdzić m.in.:

• na jakich rachunkach PPK oszczędza (m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek),

• kwoty wpłat do PPK - z podziałem na wpłaty uczestnika i wpłaty pracodawcy (z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych) oraz wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa,

• datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK.

Z serwisu można wygenerować raport z listą rachunków PPK oraz informacją o wartości zgromadzonych środków.

Przykład: Uczestnik PPK chce wypłacić 25% środków ze swojego rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania. Ma dwa rachunki PPK. W serwisie MojePPK może sprawdzić, jaki jest stan środków na tych rachunkach. Polecenie dokonania wypłaty może jednak złożyć tylko w instytucji finansowej. Serwis MojePPK nie umożliwia przeprowadzania transakcji na rachunku PPK. Dane dostępne w tym serwisie mają charakter informacyjny.

Ważne:Dane prezentowane w serwisie MojePPK pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Instytucje finansowe, prowadzące rachunki PPK, przekazują dane do Ewidencji PPK na koniec każdego dnia roboczego. Powoduje to, że informacje o wartości środków mogą być prezentowane w serwisie z opóźnieniem. Uczestnik PPK, który ma wątpliwości dotyczące środków zgromadzonych przez niego w programie, powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą lub instytucją finansową, która prowadzi dany rachunek PPK.

Sposoby logowania do MojePPK

Dostęp do Serwisu MojePPK jest możliwy poprzez przycisk „Zaloguj się” na stronie: www.mojeppk.pl lub bezpośrednio na stronie serwisu – www.rachunek.mojeppk.pl. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest logowanie przez login.gov.pl (m.in. Profil Zaufany, aplikacja MObywatel, e-dowód). Logowanie za pomocą login.gov.pl jest możliwe, jeżeli uda się powiązać dane przypisane do rachunku PPK w Ewidencji PPK z danymi identyfikacyjnymi logującego się uczestnika.

Przykład: Pracownik chciał zalogować się w serwisie MojePPK za pomocą Profilu Zaufanego, ale pojawiła się informacja, że jego rachunek PPK nie został odnaleziony. Nie musi to oznaczać, że ta osoba nie ma rachunku PPK. Powodem takiej sytuacji może być np. to, że pracownik został „zapisany” do PPK z innymi danymi identyfikacyjnymi niż przypisane do Profilu Zaufanego albo że nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby informacja o tym, że został uczestnikiem PPK, została odnotowana w Ewidencji PPK. W razie wątpliwości, warto upewnić się u pracodawcy, czy „zapisał” pracownika do PPK.

Innym sposobem jest rejestracja konta w serwisie MojePPK oraz logowanie za pomocą loginu i hasła. W takim przypadku użytkownik będzie potrzebować danych przypisanych do jednego, wybranego przez niego rachunku PPK. Chodzi tu o dane, które pracodawca - „zapisując” pracownika do PPK - przekazał instytucji finansowej i które zostały następnie przekazane Ewidencji PPK. Jeżeli zostały one później zmienione, to potrzebne są zaktualizowane dane. Danymi potrzebnymi do rejestracji konta są m.in.: NIP pracodawcy, nazwa instytucji finansowej (do wyboru z listy) oraz kwota ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy, przekazanej na rachunek PPK użyty do rejestracji. Po zarejestrowaniu konta w serwisie MojePPK, użytkownik może logować się do tego serwisu przez login.gov.pl. Jeżeli jednak choć raz skorzystał z logowania za pomocą login.gov.pl, nie może zarejestrować konta w serwisie.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK