"Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 11 lutego 2016 r. nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi z dniem 1 kwietnia 2016 r. przechodzi z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii" - czytamy w komunikacie. 

Resort podkreślił, że wejście w życie ustawy spowodowało przejęcie przez ME nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi.