Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian w przedziale 5,25 -5,5%, poinformował Fed po posiedzeniu. Komitet podtrzymał stwierdzenie, że jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższej perspektywie. Wspierając te cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie 5-1/4 do 5-1/2 procent. Komitet będzie nadal oceniał dodatkowe informacje i ich implikacje dla polityki pieniężnej. Określając zakres dodatkowego zacieśnienia polityki, które może być odpowiednie do przywrócenia inflacji do 2% w pewnym czasie, Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej. Ponadto Komitet będzie kontynuował zmniejszanie swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy w komunikacie.

Komitet oceniając odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej, będzie nadal monitorował implikacje napływających informacji dla perspektyw gospodarczych, podał Fed.

Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej, podano także.

(ISBnews)