Do listy banków oferujących "bezpieczny kredyt" na mieszkanie dołączył w czwartek mBank - wynika z listy publikowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To jedenasty bank, który ma oferować ten kredyt.

mBank to kolejny bank, który będzie oferował "bezpieczny kredyt" na mieszkanie - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na swojej stronie internetowej.

Obecnie na liście publikowanej przez BGK znajdują się: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, VeloBank S.A.

Jak przekazało PAP 5 września br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia programu złożono 41 tys. 824 wnioski dotyczące "bezpiecznego kredytu"; zawarto też 5728 umów na kwotę ok. 2,16 mld zł (dane na 31 sierpnia 2023 r.). Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. to obecnie 377 tys. 57 zł.

"Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty. Obecnie to: BOŚ, Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski S.A., SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, a także VeloBank.

1 lipca br. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat, oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma, co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe, (jeśli będą pobierane). Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Banku Ochrony Środowiska oferuje m.in. kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Jego 58,05 proc. akcji ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5,54 proc. należy do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Zysk Grupy Banku Ochrony Środowiska w pierwszej połowie tego roku wyniósł 55,8 mln zł wobec 83,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ pad/