Globalna gospodarka osłabła i jest bardzo podatna na „negatywne wstrząsy”. Takie ostrzeżenie wydali w specjalnym raporcie eksperci Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.

Na giełdach spadki, kursy walut się wahają, a oznaki osłabienia ekonomicznego widać na całym świecie, czytamy w dokumencie. Niepokojące są dane z Chin - tamtejsza gospodarka rozwija się tempie najwolniejszym od 25 lat, stwierdza raport.

Jako największe globalne zagrożenia autorzy wymieniają brak stabilności na giełdach, niskie ceny ropy i konflikty geopolityczne. Raport opublikowano przed rozpoczynającym się jutro w Szanghaju szczytem ministrów finansów państw grupy G20 i szefów banków centralnych. Fundusz wzywa ich do przyjęcia skoordynowanego planu mającego pobudzić gospodarkę.

W styczniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę globalnego rozwoju na ten rok do trzech i czterech dziesiątych procent.