Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w styczniu wzrostu produkcji rdr o 3,1 proc., zaś mdm spadku o 6,1 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w styczniu rdr o 3,3 proc., a mdm spadła o 0,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w grudniu i styczniu:

styczeń styczeń grudzień grudzień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,4 -8,0 6,7 -3,6
górnictwo i wydobywanie 1,0 -26,7 -3,0 5,5
przetwórstwo przemysłowe 1,8 -7,4 9,0 -5,5
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2,4 -3,8 -5,7 10,0
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,2 -11,4 3,7 7,0
PRODUKCJA BUDOWLANA -8,6 -68,1 -0,3 27,8