Należąca do Grupy Arcus spółka Arcus Systemy Informatyczne zawarła umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości ponad 4,5 mln zł brutto. Rozwiązanie będzie oparte o technologię Microsoft.

Arcus Systemy Informatyczne wdroży w ELEKTROBUDOWIE Zintegrowany System Informatyczny one4all oparty o MS Dynamics AX 2012. Jest to system klasy ERP, wspomagany aplikacjami narzędziowymi z rodziny Microsoft (Project and Portfolio Management (PPM), SharePoint, Office 365), z wykorzystaniem chmury publicznej Microsoft Azure.

Zakończenie kontraktu jest planowane na pierwszą połowę 2017 roku.

ELEKTROBUDOWA SA świadczy sługi realizacji inwestycji związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Firma jest też producentem urządzeń elektroenergetycznych, rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.