Rozłucki był pierwszym prezesem GPW, funkcję tę sprawował w latach 1991-2006.