Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW odwołało dziś Wiesława Rozłuckiego z funkcji prezesa Rady Giełdy

Rozłucki był pierwszym prezesem GPW, funkcję tę sprawował w latach 1991-2006.