Spółka podała, że o wynikach testów poinformuje w raporcie bieżącym.