Poniżej podajemy ceny wybranych surowców z 11 grudnia

Ceny surowców w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) w USD za 1 tonę (wobec ceny z notowań w poprzedni dzień roboczy):

Aluminium: 1 500,00 (wobec 1 479,00)

Stop aluminium: 1 600,00 (wobec 1 555,00)

Miedź: 4 667,00 (wobec 4 572,00)

Molibden: 11 500,00 (wobec 11 500,00)

Kęs stalowy: 220,00 (wobec: 220,00)

Nikiel: 8 655,00 (wobec 8 530,00)

Cyna: 14 600,00 (wobec 14 450,00)

Cynk: 1 532,50 (wobec 1 502,00)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX (na zamknięciu notowań):

Złoto: 1 076,90 USD za uncję (wzrost o 0,35% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).