Nowy podatek od instytucji finansowych ma objąć m.in. banki, zakłady ubezpieczeń oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Stawka podatku bankowego wyniesie 0,0325 proc. aktywów i będzie naliczana miesięcznie. Stawka w przypadku ubezpieczycieli wynieść ma za każdy miesiąc 0,05 proc. aktywów.

Podatkiem bankowym objęte będą nadwyżki ponad poziom 4 mld zł aktywów. Danina ma zacząć obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku.