Miedź na LME w dostawach trzymiesięcznych zdrożała o 0,6 proc. do 4.583,50 USD za tonę. Cynk drożeje o 1,4 proc., a aluminium zyskuje 0,8 proc. Inwestorzy czekają na popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy w listopadzie.Analitycy oceniają, że w ub. miesiącu stopa bezrobocia w USA wyniosła bez zmian 5,0 proc. Spodziewany jest wzrost liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 200 tys., a w sektorze prywatnym o 190 tys.

Departament Pracy USA poda swoje wyliczenia o 14.30.

Przedstawiciele amerykańskiej Rezerwy Federalnej będą analizować te dane, bo już za kilka dni mogą podjąć decyzję o podwyższeniu przez Fed stóp procentowych, po raz pierwszy od 2006 r.

Fed zbiera się na dwudniowe posiedzenie 15 grudnia, a 16 XII o 20.00 poda swoją decyzję w sprawie polityki monetarnej.