W trzecim kwartale 2015 roku grupa GPW zanotowała wzrost zysku netto o 11,6 proc. kdk do 30,1 mln zł i zysku EBITDA o 12,1 proc. kdk do 42,3 mln zł. Przychody grupy zwiększyły się o 2 proc. kdk i wyniosły 78,7 mln zł, a koszty operacyjne zmalały o 3,8 proc., do 43,3 mln zł.

Wyniki GPW okazały się lepsze od konsensusu PAP, który zakładał 76,9 mln zł przychodów, 38,7 mln zł EBITDA, 32,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 26,2 mln zł zysku netto.

"Cieszy nas fakt rosnących przychodów z rynku finansowego, który okazał się źródłem wzrostu naszych wyników w trzecim kwartale, przy stabilnych przychodach z rynku towarowego. Mam nadzieję, że kończy się okres dużej niepewności dla inwestorów związanych z okresem wyborczym i liczę, że w kolejnych miesiącach będą oni coraz bardziej aktywni na rynku akcji" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezes GPW Paweł Tamborski.

Wiceprezes GPW Grzegorz Zawada dodał, że w trzecim kwartale widoczne są pierwsze efekty działań w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów, członków giełdy i animatorów.

"Widzimy potencjał do zwiększania liczby nowych klientów. Liczymy, że przełoży się to wkrótce na wzrost płynności i obrotów. Do grona klientów GPW dołączyły czołowe europejskie firmy handlujące na własny rachunek na rynkach akcji i derywatów" - powiedział Zawada.

W ostatnim czasie GPW pozyskała dwóch nowych członków giełdy: Credit Suisse International i Spire Europe, a w trakcie rozmów jest Sun Trading International. Giełda ma też dwóch nowych animatorów na rynku akcji: Hudson River Trading i Trigon, a pierwszym Global Clearing Member został ABN Amro Clearing Bank. W planach jest dalszy rozwój programu High Volume Provider i uruchomienie nowego programu High Volume Funds.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku na GPW zadebiutowały 24 spółki. Giełda liczy na kolejnych debiutantów, a wiceprezes Zawada spodziewa się wkrótce nowego emitenta z Litwy.

Na 4 listopada zaplanowane jest uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii. W pierwszej kolejności zostaną wprowadzone kontrakty terminowe na energię elektryczną, a w dalszej perspektywie również na gaz ziemny.

"Liczymy, że do 2020 roku wolumen kontraktów futures na energię elektryczną wyniesie 60 proc. krajowej konsumpcji energii. W przypadku gazu będzie to 15 proc. zliberalizowanego rynku" - powiedział Ireneusz Łazor, prezes TGE.

Prezes GPW Paweł Tamborski nie widzi obecnie zagrożeń co do planów wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 2,6 zł na akcję. Przy obecnej cenie akcji oznaczałoby to blisko 7-proc. stopę dywidendy.

Ryzykiem w ocenie zarządu Giełdy jest natomiast zapowiadany podatek od transakcji na rynku finansowym. Prezes Tamborski uważa, że może on przełożyć się na znaczący spadek obrotów na warszawskim rynku.

"Liczymy, że nasze argumenty przekonają decydentów, że warto wspierać rynek kapitałowy, a nie go opodatkowywać" - powiedział Tamborski