W tym samym okresie odnotowano wzrost importu - o 3,3 procent do poziomu 113,4 miliarda euro. Wśród krajów unijnych szybszy niż przeciętny dla całej Wspólnoty wzrost eksportu nastąpił do Holandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech i Niemiec.

Spada natomiast nasz eksport do Rosji, Ukrainy oraz na Białoruś.