Z komunikatu wynika, że list intencyjny został podpisany "w celu rozpoczęcia wspólnych analiz i negocjacji dotyczących metod i warunków optymalizacji wykorzystania aktywów nieruchomościowych GPW, w tym powierzchni biurowej, pod kątem bieżących kosztów operacyjnych, wydatków inwestycyjnych, zaangażowania kapitałowego, możliwej do osiągnięcia elastyczności operacyjnej oraz budowy wartości dla akcjonariuszy GPW".

Giełda podała, że przedmiotem analiz i negocjacji mogą być również warunki ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79 proc. akcji w spółce Centrum Giełdowym SA oraz praw do nieruchomości na rzecz Centrum Giełdowego SA lub innego podmiotu z grupy MS TFI, wraz z jednoczesnym podpisaniem przez GPW długoterminowej umowy najmu powierzchni w Centrum Giełdowym.

Strony chcą zakończyć analizy i negocjacje nie później niż do końca 2015 roku, a zatwierdzenie i rozpoczęcie ewentualnych transakcji mogłoby nastąpić nie wcześniej niż w drugim kwartale 2016 roku.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu aktywa nieruchomościowe GPW obejmowały własność odrębnych lokali mieszczących się w kompleksie Centrum Giełdowe (trzy piętra), obejmujących m.in. biura spółki i sale konferencyjne o łącznej powierzchni 6.782,25 metrów kwadratowych (bez udziału w powierzchniach stanowiących własność wspólną)" - napisano.

"Spółka jest ponadto współwłaścicielem 2.032,32 metrów kwadratowych sąsiedniej nieruchomości, na której znajduje się parking podziemny Centrum Giełdowego. Całkowita powierzchnia obydwu nieruchomości stanowiących kompleks Centrum Giełdowego wraz z powierzchniami stanowiącymi własność wspólną wynosi 35.078,36 metrów kwadratowych" - dodano.

GPW poinformowała, że wynajmowała dotychczas na terenie Centrum Giełdowego 1.373,65 metrów kwadratowych powierzchni (sale konferencyjne i archiwum), "którą w przeważającej większości wypowiedziała począwszy od 1 września 2015 r.". (PAP)

mj/ ana/