Wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) spowolnił do 3,3% r/r w II kw. 2015 r. (wobec 3,6% r/r w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 3,3% (wobec 2,6% w I kw. 2015 r.), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W połowie sierpnia GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3,3% r/r w II kw. br.

Łącznie w I-II kw. 2015 r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) sięgnął 3,4% r/r.

W II kwartale 2015 r. wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł 3,3% (wobec 2,6% kwartał wcześniej), podkreślił GUS.

"W II kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto wzrósł w takim samym tempie jak popyt krajowy (o 3,3% w skali roku). Wpłynął na to wzrost akumulacji o 5,2% oraz wzrost spożycia ogółem o 2,9%. W II kwartale 2015 r. zanotowano tylko nieznaczny wzrost eksportu netto (0,8%), w efekcie czego jego wkład we wzrost gospodarczy był bliski neutralnemu (wobec +1,1 pkt proc. w I kwartale 2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

W rezultacie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,3 pkt proc. (wobec +2,5 pkt proc. w I kwartale 2015 r.). Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,4 pkt proc. (wobec +2,6 pkt proc. w I kwartale 2015 r.).

"Złożyły się na to pozytywny wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +1,9 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt proc. Dodatni wpływ popytu inwestycyjnego (+1,1 pkt proc.) przy niewielkim negatywnym udziale przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,2 pkt proc.), przełożyły się na dodatni wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,9 pkt proc. (wobec -0,1 pkt proc. w I kwartale 2015 r.)" - czytamy dalej.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kw. 2015 r. wzrosła o 3,1% r/r, podano także w komunikacie. W I kw. br. wzrost ten wyniósł 3,3% r/r.

"Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 3,5%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,1%, a w transporcie i gospodarce magazynowej, zwiększyła się o 1,3%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrosła o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r." - czytamy dalej.

Akumulacja brutto w II kwartale 2015 r. wzrosła o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 6,4%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 18,1% wobec 17,5% przed rokiem., podał także GUS.

W II kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6%.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost PKB wyniósł w kolejnych kwartałach ub.r.: 3,5%, 3,6%, 3,3% i 3,3%.