Zysk netto PKO BP w II kw. '15 wyniósł 702,9 mln zł, wobec konsensusu 656,9 mln zł

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 609 mln zł do 748 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.683,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.674,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.631-1.795 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2015 roku wyniósł 757,4 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 713,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 703 mln zł do 730 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2015 roku 375,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów na poziomie 363,1 mln zł.(PAP)