Wdrożenie zgłoszonych planów i inicjatyw legislacyjnych w zakresie przewalutowania kredytów walutowych mogłyby "znacznie obniżyć rentowność" Banku Millennium oraz jego pozycję kapitałową w średnim okresie, podał bank.

"Dotychczas ogłoszone zamiary legislacyjne lub inicjatywy w zakresie przewalutowania kredytów walutowych, jeżeli zostaną wdrożone i staną się obowiązkowe do wykonania przez banki, mogłyby znacznie obniżyć rentowność banku oraz jego pozycję kapitałową w średnim okresie" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Ponadto potencjalne nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ewentualnych dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z portfelami kredytów hipotecznych w CHF, mogłoby wpłynąć na pozycje kapitałową banku.

"Niemniej jednak należy podkreślić, że walne zgromadzenie akcjonariuszy banku już podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto za rok 2014 na kapitał własny, co podniosło wskaźniki kapitałowe banku do bardzo wysokich poziomów" - czytamy dalej.

Bank podał też, że nie przewiduje znaczącego pogorszenia spłat kredytów hipotecznych w CHF gdyż potencjalna dalsza aprecjacja CHF najprawdopodobniej przyniesie dalsze spadki stopy CHF LIBOR, co z kolei powinno zrekompensować całość lub część negatywnego wpływu kursu wymiany na raty kredytów.

"Jednocześnie polskie banki zobowiązały się do podjęcia działań celem wyeliminowania hipotetycznych problemów dotyczących spłaty kredytów walutowych, w tym do niezwiększania obciążeń (zabezpieczenie, nowe ubezpieczenie) i zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia po stronie klienta (wydłużenie terminu zapadalności, wakacje kredytowe w spłacie rat, okresowe zmniejszenie spread'u walutowego)" - przypomina Millennium.

Od początku 2015 roku Bank Millennium, ustalając oprocentowanie kredytów hipotecznych, uwzględnił ujemną wartość stawki referencyjnej CHF Libor, co przyniosło obniżenie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych. Ujemna wartość stawki referencyjnej przekładała się na zmniejszenie wysokości raty w CHF dla klientów i tym samym kompensowała wzrost raty (po przeliczeniu na PLN) spowodowany wzrostem kursu waluty CHF, podkreślono także w raporcie.

"Wartość wypłat kredytów hipotecznych przez Bank Millennium w I półroczu 2015 roku wyniosła 329 mln zł (561 mln zł w porównywalnym okresie 2014 roku)" - napisał też bank.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.