W stosunku do czerwca 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w większości, bo w 29 z 34 działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Spadek odnotowano w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Od stycznia do czerwca produkcja przemysłowa w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wzrosła o 4,6 procent.